EDB - installationer

​For at tilgodese vore kunders behov for EDB-kablingssystemer, er Jeno Electrics montører været på kurser og efteruddannelse så vi er opdateret på EDB installationer.

​Garanti & Service:

​Intet arbejde kan opfattes som færdigt, hvis man ikke kan give den nødvendige garanti og service.

Derfor har Jeno Electric ApS servicevogne, der er udstyret med det nødvendige værktøj til at sikre, at enhver henvendelse kan behandles seriøst og hurtigt.

Unødvendige gener og driftstab kan undgås ved en hurtig indsats. 

Alle montører er endvidere udstyret med telefon, der sørger for, at forbindelsen til kunden kan fastholdes.